Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu

Datum: 12.05.2021, Srijeda
NN br. 51/2021

Izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu (Nar. nov., br. 27/19.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 13. svibnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise