Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Datum: 18.03.2020, Srijeda
NN br. 31/2020

     Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Nar. nov., br. 112/17., 34/18., 36/19. i 98/19.).

     Ovaj Pravilnik stupa na snagu 26. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise