Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti

Datum: 06.07.2011, Srijeda
NN br. 76/2011

Ovim Pravilnikom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti (Nar. nov., br. 63/07.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 14. srpnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise