Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i načinu vođenja Registra političkih stranaka te obrascima i postupku prijave osnivanja i djelovanja ustrojstvenih oblika političkih stranaka

Datum: 22.12.2010, Srijeda
NN br. 144/2010

Ovim Pravilnikom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o obrascima i načinu vođenja Registra političkih stranaka te obrascima i postupku prijave osnivanja i djelovanja ustrojstvenih oblika političkih stranaka (Nar. nov., br. 79/94.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 30. prosinca 2010., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise