Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Datum: 25.07.2012, Srijeda
NN br. 85/2012

Ovim Pravilnikom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12. i 69/12.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 9. kolovoza 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise