Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Datum: 15.07.2020, Srijeda
NN br. 81/2020

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 62/19. i 40/20.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 30. srpnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise