Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja

Datum: 01.02.2023, Srijeda
NN br. 12/2023

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja (Nar. nov., br. 59/20.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 9. veljače 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise