Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

Datum: 20.05.2020, Srijeda
NN br. 59/2020

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05., 133/07., 156/08., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 146/12., 160/13., 12/14., 157/14., 137/15., 1/17., 2/18., 1/19. i 1/20.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 21. svibnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise