Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Datum: 30.06.2020, Utorak
NN br. 74/2020

      Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19. i 1/20.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise