Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Datum: 01.01.2021, Petak
NN br. 1/2021

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20. i 74/20.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 5. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise