Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Datum: 01.01.2021, Petak
NN br. 1/2021

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14., 130/15., 1/17., 41/17., 128/17., 1/19. i 1/20.).

Obrazac PDV-P mijenja se i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 5. siječnja 2021., osim odredbi članaka 1., 3., 8., 10., 11., 15., 16., 17. i 18. koji stupaju na snagu 1. srpnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise