Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Datum: 11.11.2022, Petak
NN br. 133/2022

Pravilnikom su propisane provedbene odredbe za primjenu sniženih stopa PDV-a koje su u primjeni od 1. listopada 2022. godine te su provedena usklađenja zbog uvođenja eura kao službene valute u RH.

O ovim izmjenama pisali smo detaljnije u časopisu RRiF br. 11/22. na temelju Prijedloga pravilnika. Napominjemo da se Prijedlog pravilnika u odnosu na ovaj tekst objavljenog Pravilnika ne razlikuje.

Ovaj Pravilnik u dijelu koji se odnosi na primjenu sniženih stopa PDV-a stupa na snagu 12. studenoga 2022. godine, a usklađenja zbog uvođenja eura stupaju na snagu 1. siječnja 2023. godine. Ovaj Pravilnik može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise