Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Datum: 10.12.2010, Petak
NN br. 139/2010

Ovim Pravilnikom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Pravilniku o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 55/09.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 18. prosinca 2010., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise