Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme

Datum: 17.10.2022, Ponedjeljak
NN br. 120/2022

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme (Nar. nov., br. 16/16.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 25. listopada 2023., a čl. 2. primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine dok se odredba čl. 1. st. 3. primjenjuje od 25. siječnja 2023. godine. Ovaj Pravilnik se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise