Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priređivanju zabavnih igara

Datum: 20.06.2011, Ponedjeljak
NN br. 69/2011

Ovim Pravilnikom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o priređivanju zabavnih igara (Nar. nov., br. 86/01. i 3/02.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 28. lipnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise