Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

Datum: 07.10.2020, Srijeda
NN br. 108/2020

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 124/14. – 126/19.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. listopada 2020., a njegove odredbe primjenjuju se u proračunskim procesima koji su povezani s izradom i donošenjem proračuna i financijskih planova za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu i nadalje te u knjigovodstvenim evidencijama od 1. siječnja 2021.

Pravilnik se može vidjeti ovdje

Povratak na nove propise