Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu

Datum: 03.09.2021, Petak
NN br. 97/2021

Izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu (Nar. nov., br. 23/21., 52/21., 67/21. i 72/21.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 4. rujna 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise