Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove

Datum: 11.02.2022, Petak
NN br. 19/2022

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (Nar. nov., br. 126/21.).

Postupci nabave pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove (»Narodne novine«, broj 126/21).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 12. veljače 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise