Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007.

Datum: 08.02.2012, Srijeda
NN br. 16/2012

Ovim Pravilnikom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (Nar. nov., br. 80/07. i 45/09.).

Ovaj pravilnik stupa na snagu 16. veljače 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise