Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli

Datum: 09.12.2019, Ponedjeljak
NN br. 120/2019

       Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (Nar. nov., br. 56/16.).

       Ovaj Pravilnik stupa na snagu 17. prosinca 2019., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise