Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca

Datum: 19.09.2012, Srijeda
NN br. 104/2012

Ovim Pravilnikom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca (Nar. nov., br. 128/08. i 34/10.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 19. rujna 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise