Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i strukturi godišnjeg izvještaja izdavatelja te obliku i načinu njegovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga

Datum: 30.11.2020, Ponedjeljak
NN br. 132/2020

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o sadržaju i strukturi godišnjeg izvještaja izdavatelja te obliku i načinu njegovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Nar. nov., br. 114/18.).

Prve godišnje izvještaje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika izdavatelji su obvezni sastaviti i dostaviti za godišnje izvještajno razdoblje koje počinje od 1. siječnja 2020. godine.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. prosinca 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise