Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka

Datum: 25.07.2012, Srijeda
NN br. 85/2012

Ovim Pravilnikom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o sigurnosti igračaka (Nar. nov., br. 2/11.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 2. kolovoza 2012. osim čl. 11. koji stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i čl. 12. ovoga Pravilnika koji stupa na snagu 20. srpnja 2013., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise