Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

Datum: 28.12.2020, Ponedjeljak
NN br. 146/2020

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 52/12., 81/13., 38/15., 100/17., 61/18. i 116/18.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise