Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

Datum: 02.09.2020, Srijeda
NN br. 98/2020

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (Nar. nov., br. 37/16., 96/18. i 50/19.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 10. kolovoza 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise