Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva

Datum: 02.09.2020, Srijeda
NN br. 98/2020

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva (Nar. nov., br. 37/16. i 121/16.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 10. kolovoza 2020., a prvi put se primjenjuje za mjesečni izvještaj za mjesec rujan 2020., a za tromjesečne dodatne izvještaje na dan 30. rujna 2020.

Pravilnik se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise