Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja

Datum: 23.12.2020, Srijeda
NN br. 144/2020

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar. nov., br. 95/16.).

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na godišnje financijske izvještaje i godišnje konsolidirane financijske izvještaje za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2020. godine i kasnije osim čl. 7. do 10. ovoga Pravilnika koji se primjenjuju na godišnje financijske izvještaje za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2021. godine ili nakon tog datuma.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 31. prosinca 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise