Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća, financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine te primjeni kontnog plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira

Datum: 29.12.2022, Četvrtak
NN br. 155/2022

Pravilnikom je, između ostalog, propisano da se godišnja financijska izvješća kao i izvješća za međurazdoblje podnose u obliku i na način propisan Uputom Hanfe. Osim toga, provedeno je usklađenje zbog uvođenja eura kao službene valute u RH.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise