Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Datum: 27.03.2020, Petak
NN br. 37/2020

      Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 75/18. i 120/18.).

      Obveza novčane naknade iz članka 14. Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 75/28. i 120/18.) obračunava se po stopi od 30% zaključno sa zadnjim danom veljače 2020. godine.

      Zamjenske kvote koje su najavljene do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, priznat će se sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 75/18. i 120/18.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 28. ožujka 2020., a može se vidjeti ovdje

Povratak na nove propise