Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište«

Datum: 04.09.2020, Petak
NN br. 99/2020

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište« (Nar. nov., 41/18. i 91/19.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 5. rujna 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise