Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala

Datum: 27.05.2011, Petak
NN br. 58/2011

U Pravilniku o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala (Nar. nov., br. 4/11.) u čl 3. brisani su st. 2., 4. i 5., a iza st. 1. dodan je novi stavak 2. koji glasi:

»Prilikom upisa u Upisnik uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka pravna osoba kao podnositelj zahtjeva u obvezi je imati upisan predmet poslovanja – djelatnost »Proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala«.

U st. 3. iza riječi: »proizvodnja« stavljen je zarez i dodane su riječi: »stavljanje na tržište ili uvoz«.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 4. lipnja 2011.

Povratak na nove propise