Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Datum: 17.12.2010, Petak
NN br. 142/2010

Ovim pravilnikom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Nar. nov., br. 98/05., 35/06. i 148/09.).

Ovaj pravilnik stupa na snagu 25. prosinca 2010., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise