Pravilnik o izmjenama Pravilnika o iskaznici i znaku fitosanitarnog inspektora

Datum: 03.10.2012, Srijeda
NN br. 109/2012

U čl. 5., st. 3. Pravilnika o iskaznici i znaku fitosanitarnog inspektora (Nar. nov., br. 32/06. i 17/07.) riječ: »tri« zamjenjuje se riječju: »dva«.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo poljoprivrede« u odgovarajućem padežu.

U cijelom tekstu Pravilnika riječ: »Tajništvo« u određenom padežu zamjenjuje se riječima: »Glavno tajništvo« u odgovarajućem padežu.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 11. listopada 2012.

Povratak na nove propise