Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kontnom planu leasing-društva

Datum: 07.12.2022, Srijeda
NN br. 142/2022

Pravilnikom je izmijenjen kontni plan leasing društva.

Novi kontni plan u primjeni je od 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise