Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice

Datum: 28.12.2022, Srijeda
NN br. 154/2022

Pravilnikom su donesena usklađenja zbog uvođenja eura te je promijenjen Obrazac bjanko zadužnice.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise