Pravilnik o izmjenama Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

Datum: 01.01.2021, Petak
NN br. 1/2021

U Pravilniku o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (Nar. nov., br. 1/19. i 1/20.), u čl. 1. riječi: »stavkom 9.« zamjenjuju se riječima: »stavkom 11.«.

U čl. 9. riječi: »od 12 %« zamjenjuju se riječima: »od 10 %«.

U čl. 16. stavku 1. riječi: »čl. 5.« zamjenjuju se riječima: »članka 10.«.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 5. siječnja 2021. godine.

Povratak na nove propise