Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Datum: 30.06.2021, Srijeda
NN br. 73/2021

Izmijenjene su pojedine odredbe Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13. – 1/21.).

Izmjene se pretežito odnose dodatna usklađenja propisa s novim pravilima u oporezivanju e-trgovine. Promijenjen je i Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost (Obrazac P-PDV).

Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise