Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnom porezu na kavu i rukovanju markicama za označavanje kave

Datum: 29.06.2011, Srijeda
NN br. 73/2011

Ovim su Pravilnikom izmijenjene pojedine odredbe Pravilnika o posebnom porezu na kavu i rukovanju markicama za označavanje kave (Nar. nov., br. 36/11.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 29. lipnja 2011., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise