Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna

Datum: 03.06.2020, Srijeda
NN br. 65/2020

Pravilnikom su izmijenjene pojedine odredbe Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna (Nar. nov., br. 156/08., 88/10., 31/16., 116/17. i 106/18.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 4. lipnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise