Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu

Datum: 04.10.2023, Srijeda
NN br. 114/2023

Pravilnikom su promijenjene odredbe u vezi s definiranja vrste i svojstava dizelskog goriva odnosno plavog dizela koji se koristi za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi. Promijenjen je i način dodjele prava na potrošnju plavog dizela za namjene u poljoprivredi te su utvrđeni novi pokazatelji prava na potrošnju plavog dizela za namjene u poljoprivredi.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 5. listopada 2023., osim čl. 1. koji stupa na snagu 19. siječnja 2024., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise