Pravilnik o izmjenama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima

Datum: 29.12.2022, Četvrtak
NN br. 155/2022

Pravilnikom je provedeno usklađenje zbog uvođenja eura te su promijenjeni način potpisivanja i dostave financijskih izvještaja društava za upravljanje UCITS fodovima.

Odredbe čl. 2. i 3. ovoga Pravilnika prvi put se primjenjuju na izvještajna razdoblja koja počinju s 1. siječnja 2023. godine.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise