Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda

Datum: 29.12.2011, Četvrtak
NN br. 154/2011

Ovim Pravilnikom izmijenjene su pojedine odredbe Pravilnika o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda (Nar. nov., br. 118/07.).

Ovaj Pravilnik primjenjuje se za razdoblja koja započinju 1. siječnja 2012. godine i poslije, a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise