Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

Datum: 01.07.2020, Srijeda
NN br. 75/2020

       Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Nar. nov., br. 65/17.).

       Ovaj Pravilnik stupa na snagu 9. srpnja 2020., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise