Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku

Datum: 17.10.2012, Srijeda
NN br. 114/2012

Ovim Pravilnikom izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku (Nar. nov., br. 8/11.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 17. listopada 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise