Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži

Datum: 23.12.2020, Srijeda
NN br. 144/2020

U Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (Nar. nov., br. 14/20.) čl. 11. mijenja se i glasi:

(1) Odredbe čl. 1. i čl. 5. ovoga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na ambalažu volumena jednakog 0,20 l stupaju na snagu 1. siječnja 2021. godine.

(2) Odredbe čl. 1. i čl. 5. ovoga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na ambalažu od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda stupaju na snagu 1. srpnja 2021. godine.«.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 24. prosinca 2020. godine.

Povratak na nove propise