Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi

Datum: 15.12.2010, Srijeda
NN br. 141/2010

U Pravilniku o izravnim plaćanjima u poljoprivredi (Nar. nov., br. 33/10., 63/10., 106/10. i 133/10.), u čl. 3. stavci 7. i 8. mijenjaju se i glase:

»(7) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za 2010. godinu zahtjevi za izravna plaćanja u stočarstvu podnose se do 31. prosinca 2010. godine.
(8) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za 2010. godinu zahtjevi za izravna plaćanja u biljnoj proizvodnji podnose se do 31. prosinca 2010. godine.«

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15. prosinca 2010.

Povratak na nove propise