Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Datum: 07.02.2020, Petak
NN br. 15/2020

     Članak 6. Pravilnika o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Nar. nov., br. 66/19.) mijenja se i glasi:

»Na podružnicu društva za osiguranje iz druge države članice Europske unije/Europskog gospodarskog prostora ili iz treće države, a koja je osnovana na području Republike Hrvatske, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 2. stavka 1. točaka 1., 6., 11., 13., 14. i 15. ovoga Pravilnika i odredbe članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika.«

     Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15. veljače 2020. godine.

Povratak na nove propise