Pravilnik o izmjeni Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu

Datum: 16.11.2022, Srijeda
NN br. 134/2022

U Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, broj 1/15, 25/17, 96/18 i 103/18) u čl. 12. st. 1. riječi: »3.500 kuna« zamjenjuju se riječima: »464,53 eura« te u čl. 52. st. 1. riječi: »230.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »30.526,25 eura«.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Povratak na nove propise