Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice

Datum: 27.12.2010, Ponedjeljak
NN br. 146/2010

U Pravilniku o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice (Nar. nov., br. 77/99., 146/99., 35/00., 22/03. i 39/08.) u čl. 2. iza riječi: »banke« stavlja se točka, a riječi: »i Financijska agencija« se brišu.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2011.

Povratak na nove propise