Pravilnik o izmjeni Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

Datum: 03.04.2024, Srijeda
NN br. 39/2024

Provedeno je usklađenje Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost s posljednjim izmjenama Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojim je produljena primjena snižene stope PDV-a na isporuku prirodnog plina do 31. ožujka 2025. godine.

Povratak na nove propise